Osuszacze powietrza przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie w zależności od potrzeb należy:
• utrzymywać niską wilgotności powietrza
(muzea, archiwa, magazyny materiałów higroskopijnych),
• odbierać stałe zyski wilgoci (baseny),
• zapewnić odpowiednią ilość suchego powietrza dla procesu suszenia (osuszanie budowlane, prace remontowe, suszenie produktów w przemyśle),
• utrzymać niski punkt rosy (pompownie, stacje uzdatniania wody).
Praca osuszaczy powietrza oparta jest na zjawisku skraplania pary wodnej na chłodnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wchłanianiu wilgoci przez higroskopijny adsorbent (osuszacze adsorpcyjne).

Osuszacze kondensacyjne
Działanie osuszaczy kondensacyjnych opiera się na wykorzystaniu układu chłodniczego. Strumień powietrza osuszanego jest zasysany przez wentylator na powierzchnię chłodnicy, gdzie następuje obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy. Powoduje to skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu i osadzenie kropel wody na powierzchni chłodnicy. Osuszone powietrze przepływa teraz na nagrzewnicę, po czym opuszcza osuszacz. Temperatura powietrze wylotowego jest o około 5 ± 8°C wyższa w stosunku do temperatury powietrza zasysanego przez urządzenie.
Skroplona na powierzchni chłodnicy para wodna spływa po niej do tacki ociekowej, z której może być zbierana do zbiornika lub odprowadzana wężem w sposób ciągły.

Osuszacze adsorpcyjne
Najważniejszym elementem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor. Jest to element
cylindryczny złożony z równoległych kanalików pokrytych substancją silnie higroskopijną
– krzemem metalicznym.
Działanie urządzenia polega na obróbce dwóch przeciwbieżnych strumieni powietrza –
strumienia procesowego i strumienia regeneracyjnego.
Większy strumień procesowy jest zasysany przez wentylator na rotor. Na jego
powierzchni następuje adsorpcja wody z powietrza, po czym suche już powietrze
opuszcza urządzenie. Wilgoć, która pozostała wchłonięta przez rotor musi zostać
usunięta dla zapewnienia mu ciągłej zdolności osuszania. Odbiór wilgoci realizowany jest
przez drugi strumień powietrza (mniejszy). Powietrze to po podgrzaniu przez
nagrzewnicę do temperatury 120-140°C kierowane jest na rotor. Tam wysoka energia
powietrza powoduje szybkie odparowanie wody, po czym bardzo wilgotne powietrze
regeneracyjne opuszcza urządzenie.
Powolnie obracający się rotor odbiera, więc wilgoć z powietrza procesowego i przekazuje
ją do powietrza regeneracyjnego.

Osuszanie – zasada działania

Korozja elementów stalowych:
W celu uzyskania pełnego zabezpieczenia przed korozją należy zapewnić obniżenie wilgotności otaczającego powietrza poniżej 50%. Zgodnie z diagramem Vernona szybkość korozji spada do bardzo niskiego poziomu przy wilgotności poniżej 60%, a przy wartości poniżej 40% prawie nie występuje.

aer_diag

Diagram Vernona. Szybkość korozji stali w zależności od wilgotności względnej powietrza, mierzona jako zwiększenie masy w ciągu 55 dni, w powietrzu zawierającym 0,01% SO2, wyrażona w mg/dm2.

Wykraplanie się wody
W wielu przypadkach mamy sytuację, gdzie temperatura powierzchni niektórych elementów jest niższa niż temperatura punktu rosy otaczającego powietrza. Powoduje to wykroplenie się wody i niszczenie wyposażenia obiektu. Aby zapobiec temu zjawisku konieczne jest osuszenie powietrza na tyle aby utrzymać temperaturę rosy poniżej temperatury powierzchni „zimnych” elementów.

Oszranianie
Zjawisko to podobne do wykraplania, zachodzi jednak gdy temperatura powierzchni elementów niższa od temperatury punktu rosy i dodatkowo niższa od 0oC. Powoduje to powstawanie lodu na powierzchni, przyczynia się do spadku wydajności chłodniczej w chłodniach. Również w tym przypadku konieczne jest osuszenie powietrza na tyle aby utrzymać temperaturę rosy poniżej temperatury powierzchni „zimnych” elementów.

Zbrylanie się materiałów spożywczych
Duża część spośród produktów spożywczych i nie tylko, również środki farmaceutyczne, aby mogła pozostać w stanie sypkim lub „suchym” musi mieć zapewnione odpowiednie warunki wilgotnościowe, kiedy to nie będzie przekraczana określona wilgotność względna. Większość produktów higroskopijnych nie pochłania wilgoci przy powietrzu o wilgotności poniżej 50%, jednak niektóre wymagają parametrów poniżej 15%.

Pleśń i grzyb powstające w warunkach zbyt dużej wilgotności
Wilgoć, z reguły powyżej 70%, powoduje powstawanie pleśni. Zjawisko to występuje bardzo często przy zbyt szczelnych pomieszczeniach, w których nie ma odpowiedniej wymiany powietrza, jednak związane jest to przede wszystkim ze zbyt wysokim poziomem wilgotności względnej.

Nadmiar wody wprowadzony w trakcie prac budowlanych
W procesie budowlanym większa cześć użytych materiałów zawiera spore ilości wody, które należy usunąć aby kontynuować dalsze prace.

Usuwanie szkód
W wyniku uszkodzenia przegrody budowlanej, bądź w przypadku powodzi, dochodzi do nadmiernego zawilgocenia konstrukcji. Aby umożliwić doprowadzenie do stanu pozwalającego na pełną renowację, należy te przegrody osuszyć. Znaczne przyspieszenie tego procesu uzyskuje się dzięki zastosowaniu osuszaczy.
W sytuacji gdy zawilgoceniu (zalaniu) ulegnie izolacja położona wewnątrz przegrody osuszacze pozwalają na usunięcie wilgoci bez konieczności rozbierania całej przegrody.