Klimatyzatory Multi firmy Fujitsu

Firma Fujitsu opracowała nową koncepcję klimatyzatorów typu Multi o dużej wydajności, co zaowocowało możliwością podłączenia do czterech jednostek wewnętrznych dużej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Co więcej jednostki wewnętrzne można dobierać spośród typów klimatyzatorów przypodłogowych, przysufitowych, kasetonowych lub kanałowych. Z uwagi na rodzaj pracy dostępne są dwa typy urządzeń:

Dostępne są dwa tryby pracy.

Typ klimatyzatora
Praca
symultaniczny tryb chłodzenia albo grzania jednakowy w danym czasie dla wszystkich podłączonych jednostek wewnętrznych
indywidualny możliwość kombinacji grzania i chłodzenia wynikająca z dwóch obiegów chłodniczych.

Dostępne są modele chłodzące lub chłodząco-grzejące. W urządzeniach „symultanicznych” wszystkie jednostki wewnętrzne mogą pracować jako chłodzące albo grzejące. W urządzeniach „indywidualnych” dwa obiegi chłodnicze dają możliwość przełączenia niektórych jednostek w tryb grzania, podczas gdy pozostałe pracują w trybie chłodzenia.

Dodatkowo Fujitsu powiększyło zalety sterownika dodając do niego programator tygodniowy. Oznacza to możliwość zaprogramowania różnych czasów załączania urządzeń, temperatury w pomieszczeniu, kierunków przepływu powietrza, prędkości wentylatora dla każdego z dni tygodnia, zapewniając jednocześnie wyjątkowe możliwości sterowania dla użytkownika. Nowy sterownik daje możliwość prostego i precyzyjnego sterowania dla uzyskania pełnego komfortu użytkownika.

MULTI_2

Mitsubishi
Fujitsu
Daikin