Osuszacze powietrza

Osuszacze powietrza to urządzenia przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których – zależnie od naszych potrzeb – jest konieczne:

  • utrzymywanie niskiej wilgotności powietrza (muzea, archiwa, magazyny materiałów higroskopijnych),
  • odbieranie stałych zysków wilgoci (baseny),
  • zapewnienie odpowiedniej ilości suchego powietrza, która jest wymagana do procesu suszenia  (osuszanie budowlane, prace remontowe, suszenie produktów w przemyśle),
  • utrzymywanie niskiego punktu rosy (pompownie, stacje uzdatniania wody).

 

W ofercie Progress Klima znajdą Państwo osuszacze domowe kondensacyjne, których praca jest oparta na zjawisku skraplania pary wodnej na chłodnej powierzchni, oraz osuszacze domowe adsorpcyjne, które wchłaniają wilgoć przez higroskopijny adsorbent. W sprzedaży posiadamy ponadto wysoce wydajne osuszacze basenowe.

 

Osuszacze kondensacyjne

Osuszacze kondensacyjne działają w oparciu o układ chłodniczy. Strumień powietrza osuszanego jest zasysany przez system wentylacji na powierzchnię chłodnicy, gdzie następuje obniżenie temperatury powietrza poniżej punktu rosy. W rezultacie dochodzi do skroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu i osadzenia kropel wody na powierzchni chłodnicy. Następnie osuszone powietrze przepływa na nagrzewnicę, po czym opuszcza osuszacz. Dzięki pracy osuszacza kondensacyjnego temperatura powietrza wylotowego jest o 5–8°C wyższa niż temperatura powietrza zasysanego przez urządzenie.

Skroplona para wodna spływa do tacki ociekowej, skąd może być zbierana do zbiornika lub odprowadzona wężem w sposób ciągły.

 

Osuszacze adsorpcyjne

W osuszaczu adsorpcyjnym kluczową rolę odgrywa rotor, czyli element
cylindryczny złożony z równoległych kanalików pokrytych substancją silnie higroskopijną – krzemem metalicznym.

Praca osuszacza adsorpcyjnego polega na obróbce dwóch przeciwbieżnych strumieni powietrza, mianowicie strumienia procesowego i regeneracyjnego. Strumień procesorowy jest zasysany przez system wentylacji na rotor, na powierzchni którego następuje adsorpcja wody z powietrza, a następnie osuszone powietrze opuszcza urządzenie. Wilgoć jest wchłaniania przez rotor, a następnie powinna zostać usunięta w celu zapewnienia ciągłej zdolności osuszania. Odbiór wilgoci umożliwia drugi strumień powietrza, strumień regeneracyjny. Powietrze jest podgrzewane przez nagrzewnicę do temperatury 120-140°C, a następnie jest kierowane na rotor. Tam wysoka energia powietrza umożliwia szybkie odparowanie wody, a bardzo wilgotne powietrze regeneracyjne opuszcza urządzenie. Innymi słowy, rotor odbiera wilgoć z powietrza procesowego i przekazuje ją do powietrza regeneracyjnego.

 

Osuszacze powietrza – zasada działania

Korozja elementów stalowych

Chcąc zabezpieczyć się przed korozją, należy zapewnić obniżenie wilgotności powietrza poniżej 50%. Jak pokazuje diagram Vernona, szybkość korozji spada do niskiego poziomu przy wilgotności poniżej 60%, natomiast prawie nie występuję przy wilgotności poniżej 40%.

aer_diag

Diagram Vernona. Szybkość korozji stali w zależności od wilgotności względnej powietrza, mierzona jako zwiększenie masy w ciągu 55 dni, w powietrzu zawierającym 0,01% SO2, wyrażona w mg/dm2.

Wykraplanie się wody

Jeśli temperatura powierzchni niektórych elementów jest niższa niż temperatura punktu rosy otaczającego powietrza, może powodować to wykroplenia się wody i niszczenie wyposażenia obiektu. Z tego względu konieczne jest zastosowanie osuszaczy powietrza – po to, aby utrzymać temperaturę rosy poniżej temperatury „zimnych” elementów.

Oszranianie

Oszranianie jest zjawiskiem zachodzącym, gdy temperatura powierzchni elementów jest niższa od temperatury punktu rosy i dodatkowo niższa od 0oC. W efekcie dochodzi do wytworzenia warstwy lodu na powierzchni, a to przekłada się  na spadek wydajności chłodniczej w chłodniach. Wówczas nieodzowną pomocą okazują się osuszacze powietrza, które pozwalają utrzymać temperaturę rosy poniżej temperatury powierzchni „zimnych” elementów.

Zbrylanie się materiałów spożywczych

Do zbrylania produktów spożywczych i farmaceutycznych dochodzi wtedy, kiedy pozostają one w stanie sypkim lub suchym i nie mają zapewnionych odpowiednich warunków wilgotnościowych. Produkty higroskopijne nie pochłaniają wilgoci przy powietrzu o wilgotności poniżej 50%, wybrane z nich wymagają parametrów poniżej 15%.

Pleśń i grzyb powstające w warunkach zbyt dużej wilgotności

Wilgoć przekraczająca 70% sprzyja rozwojowi pleśni. Jest to zjawisko spotykane zwłaszcza w szczelnych pomieszczeniach, w których nie ma odpowiedniej wymiany powietrza, a w efekcie mamy do czynienia ze zbyt wysokim poziomem wilgotności względnej.

Nadmiar wody wprowadzony w trakcie prac budowlanych

Z osuszaczy powietrza korzysta się także na placach budowy. Wiele ze stosowanych materiałów budowlanych zawiera spore ilość wody, które należy usunąć, aby móc dokończyć prace.

Usuwanie szkód

Przyczyną nadmierną zawilgocenia konstrukcji budynku może być uszkodzenie przegrody budowlanej bądź powódź. Aby była możliwa pełna renowacja budynku, należy w pierwszej kolejności osuszyć przegrody. W tym celu wykorzystuje się osuszacze powietrza.

Jeśli zawilgoceniu uległa izolacja wewnątrz przegrody, można przy pomocy osuszaczy powietrza usunąć wilgoć bez konieczności rozbierania całej przegrody.

Mitsubishi
Fujitsu
Daikin