Osuszanie adsorpcyjne

adsorbcyjne2

Zasada działania

Osuszacze powietrza typu adsorpcyjnego wykorzystują zjawisko sorpcji wilgoci.
Rotor sorpcyjny (3) osuszacza powleczony jest specjalnym, odpornym na temperatury, silnie higroskopijnym żelem krzemionkowym co powoduje bardzo efektywne wyciąganie wilgoci z powietrza. Zbudowany jest z warstw koncentrycznych oraz leżących pomiędzy nimi warstw falistych, co skutecznie zwiększa jego powierzchnię. Kolejne warstwy zbudowane są z nieorganicznej włókniny, w której krzem jest związany chemicznie.

Struktura mikroporowa krzemu zwiększa efektywną powierzchnię, co prowadzi do spotęgowania wydajności osuszania. Konstrukcja rotora posiada następujące zalety:

 • długotrwała żywotność agregatu z równoczesnym utrzymaniem zadanej wydajności;
 • możliwość mycia;
 • nie dopuszcza do rozwoju bakterii na ściankach kanałów powietrznych (rotory osuszaczy są bakteriostatyczne i posiadają zdolność samooczyszczania).

Praca osuszaczy polega na ciągłym obrabianiu dwóch niejednakowej wielkości strumieni przepływającego przez niego powietrza. Stosunek ilościowy tych strumieni wynosi ok. 3:1. Rotor (3) podzielony jest na trzy części: osuszającą, chłodzącą i regenerującą. Jeden ze strumieni, większy, nazywany jest powietrzem procesowym (1-5) i jest osuszany przy przejściu przez rotor (3). Mniejszy, zwany powietrzem regeneracji (8-6) przechodzi przez część chłodzącą (chłodzi rotor) i jest podgrzewany na nagrzewnicy (4) do ok. 140oC. Następnie przechodzi przez część regenerującą a energia zużywana jest do odparowania zaadsorbowanej wody, która usuwana jest z osuszacza wraz z powietrzem regeneracji. Proces ten odbywa się w sposób ciągły dzięki powolnemu obracaniu się rotora. W kolejnym cyklu część zregenerowana rotora zostaje schłodzona na drodze między regeneracją a suszeniem by móc efektywnie adsorbować wilgoć w sektorze powietrza procesu. Rolę powietrza chłodzącego odgrywa tu powietrze procesowe, którego część jest kierowana na strefę chłodzenia. To powietrze jest dalej podgrzewane i używane jako powietrze regeneracyjne. Takie rozwiązanie w znaczny sposób podwyższa sprawność urządzenia.

Schemat budowy osuszacza adsorbcyjnego

adsorb_rys
 1. powietrze procesowe wilgotne
 2. wentylator
 3. rotor
 4. nagrzewnica
 5. powietrze procesowe suche
 6. powietrze regeneracyjne wilgotne
 7. wentylator
 8. powietrze regeneracyjne wilgotne

Zastosowanie

Osuszacze adsorpcyjne AERIAL charakteryzują się dużą wydajnością osuszania (większą niż w przypadku urządzeń kondensacyjnych) i zwartą konstrukcją. Zakres pracy tych urządzeń (-30oC do 30oC; 0% do 100%) umożliwia praktycznie każde zastosowanie tych urządzeń, jednocześnie są to jedyne urządzenia, które mogą być wykorzystane w warunkach, kiedy konieczne jest utrzymanie bardzo niskiego punktu rosy (również położonego poniżej 0 oC).

Konstrukcja i zasada działania pozwala m.in. na:

 • wykorzystanie w przypadku np. suszenia izolacji budowlanych bez konieczności rozbiórki ścian urządzeń, praca osuszaczy w połączeniu z wentylatorami wysokociśnieniowymi

 • zastosowanie urządzeń w przypadku zapobiegania oszranianiu w komorach chłodniczych

 • osuszanie w pomieszczeniach o bardzo dużych zyskach wilgoci, gdzie wydajności urządzeń kondensacyjnych stają się niewystarczające.

Mitsubishi
Fujitsu
Daikin