Osuszanie kondensacyjne

kondensacyjne2

Zasada działania

Osuszacze kondensacyjne wykorzystują zjawisko wykraplania wody przy chłodzeniu powietrza do temperatury poniżej punktu rosy.
Urządzenie tego typu składają się przede wszystkim z układu pompy ciepła (3-5) oraz wentylatora (2). Dzięki działaniu wentylatora (2) wilgotne powietrze (A) jest zasysane z pomieszczenia. Po przejściu przez filtr zostaje schłodzone na powierzchni parownika (3) do temperatury poniżej punktu rosy (B), dzięki czemu nadmiar wody skrapla się. Wykroplona woda zbierana jest do zbiornika znajdującego się w osuszaczu lub jest odprowadzana z urządzenia. Następnie powietrze (B) – o znacznie zmniejszonym już poziomie wilgotności – jest podgrzewane na skraplaczu (5) i jako suche (C) wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia. Na skraplaczu (5) powietrze podgrzewane jest do temperatury o 5-8 K wyższej w porównaniu z temperaturą powietrza zasysanego z pomieszczenia. Cały proces ochłodzenia i osuszenia powietrza, a następnie jego podgrzania trwa mniej niż sekundę. Przy ciągłej pracy osuszacza dochodzi do stopniowej redukcji wilgotności w pomieszczeniu.

Schemat budowy i działania osuszacza kondensacyjnego

aerial_kond
  1. powietrze wilgotne
  2. wentylator
  3. parownik
  4. sprężarka
  5. skraplacz
  6. powietrze suche

Ze względu na zjawisko wykorzystywane do osuszania, urządzenia nie znajdują zastosowania we wszystkich przedziałach temperatur. Temperatura odparowania rzędu 3-5oC stawia nieprzekraczalną granicę zawartości wilgoci w powietrzu na poziomie x=5g/kg.

Zastosowanie

Osuszacze kondensacyjne AERIAL charakteryzują się dużą wydajnością osuszania, zwartą konstrukcją i cichym działaniem. Zakres pracy tych urządzeń (3-5oC do 35oC; 40% do 100%) zawęża zastosowanie do pomieszczeń, w których występują dodatnie temperatury i nie jest wymagane osiągnięcie niskiej wilgotności (poniżej 40%).

Najmniejsze z dostępnych urządzeń – modele AD DH – przeznaczone są do wykorzystania domowego (np. pralnie, suszarnie). Ich obudowa wykonana w dużej części z tworzywa sztucznego zapewnia estetyczny wygląd. Elementy sterujące ograniczone są do niezbędnego minimum, pozwalając na obsługę urządzenia w bardzo prosty sposób.

Kolejna seria urządzeń – modele AD 500 – charakteryzuje się większą wydajnością niż modele AD DH. Jednocześnie ich przeznaczenie do zastosowań w przemyśle powoduję, że obudowa wykonana została w całości z malowanej, ocynkowanej blachy. Sterowanie w tych modelach odbywa się przy pomocy higrostatu ze skalą 20-100%. Ponadto urządzenie wyposażone jest w sygnalizację gotowości do pracy, konieczności opróżnienia zbiornika wody, licznik czasu pracy.

Niejako bliźniacza seria – modele AD 600 – cechuje się równorzędnymi wydajnościami osuszania jak seria modeli AD 500. Główną różnicą jest tutaj konstrukcja, która w tych modelach jest znacznie mocniejsza, gdyż urządzenia te skonstruowano z myślą do zastosowań w budownictwie, na nowobudowanych lub modernizowanych obiektach, gdzie prace wykończeniowe wymagają osuszenia pomieszczeń.

Mitsubishi
Fujitsu
Daikin